Cílem práce s dětmi je ukázat jim, že existuje také jiný způsob života, než jaký znají z prostředí, kde vyrůstají. Systematicky pracujeme na posílení vědomí hodnoty vlastního života zodpovědnosti za něj.

Nabízíme dětem bezpečné prostředí, stabilní tým pracovníků a srozumitelný řád. Děti u nás najdou osobní přístup, zájem o svou osobu a pomoc v problémech, se kterými se potýkají. S každým dítětem individuálně hledáme cesty, jak zvýšit jeho šanci na plnohodnotný život.

Skrze zpravidla dlouhodobou spolupráci se snažíme dětem poskytnout podporu a motivaci ke vzdělávání a získání sociálních dovedností, které jim pomohou vykročit z bludného kruhu závislostí, bídy a pobírání sociálních dávek. Usilujeme o to přinést dětem a jejich rodinám do života naději, víru a lásku.

Nabízíme dětem pestré spektrum aktivit, volnočasových, vzdělávacích a preventivních, které jim umožní smysluplně trávit čas a pracovat na svém osobním rozvoji.

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 604 127 780

Bankovní spojení:

110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

 

nadace terezy maxove detemPodporovatel projektu Nablízku

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

 

Městská část Brno - Židenice

 

logo VDV

 

 

 

 

Fond pomoci Siemens

 

Nadační fond Albert

 

 

 

Sbor Apoštolské církve Brno

 

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

 

 

Scroll to top