Vytisknout

Cílem práce s dětmi je ukázat jim, že existuje také jiný způsob života, než jaký znají z prostředí, kde vyrůstají. Systematicky pracujeme na posílení vědomí hodnoty vlastního života zodpovědnosti za něj.

Nabízíme dětem bezpečné prostředí, stabilní tým pracovníků a srozumitelný řád. Děti u nás najdou osobní přístup, zájem o svou osobu a pomoc v problémech, se kterými se potýkají. S každým dítětem individuálně hledáme cesty, jak zvýšit jeho šanci na plnohodnotný život.

Skrze zpravidla dlouhodobou spolupráci se snažíme dětem poskytnout podporu a motivaci ke vzdělávání a získání sociálních dovedností, které jim pomohou vykročit z bludného kruhu závislostí, bídy a pobírání sociálních dávek. Usilujeme o to přinést dětem a jejich rodinám do života naději, víru a lásku.

Nabízíme dětem pestré spektrum aktivit, volnočasových, vzdělávacích a preventivních, které jim umožní smysluplně trávit čas a pracovat na svém osobním rozvoji.