Vytisknout

V Dětském centru pomáháme třem cílovým skupinám:

Předškolní děti – v rámci předškolního klubu poskytujeme ranou péči dětem, které nedosáhnou na běžné formy předškolního vzdělávání a pomáháme jim připravit se na úspěšné zahájení povinné školní docházky

Školní děti – v klubu pro školní děti (6 – 16 let) pracujeme v rámci registrované sociální služby „nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“

Rodiny s dětmi – od začátku naší služby dětem si uvědomujeme, že pro dítě je klíčové, v jaké rodině a prostředí vyrůstá. Podporujeme proto nejen děti samotné, ale také jejich rodiny, které se zpravidla potýkají s řadou vážných problémů. Rodinám pomáháme v rámci registrované sociální služby „sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ .