Na začátku dubna 2022 jsme založili klub malé kopané FC Titan pojmenovaný podle filmu Vzpomínka na Titány, který je o tom, že barva pleti není důležitá ani ve fotbale. Klub se schází 3-4krát týdně k tréninkům na hřišti nebo v tělocvičně Teen Challenge na Cejlu. Tréninků se účastní cca 25 dětí od 6 do 14 roků, mezi nimi mnoho z ubytoven. Malí fotbalisté už vyhráli několik zápasů s jinými kluby. Dětem na trénincích i zápasech fandí rodiče, s nimiž při tom může pracovat naše sociální pracovnice a mluvit s nimi o výchově, práci, škole. Dětem je krom fotbalu nabízeno i mnoho dalších aktivit. Aktuální informace o činnosti klubu najdete na facebooku.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080029497860

      FC Titan      Fotbalisti v dinoparku