Mnohé děti, přicházející do Dětského centra, pocházejí z přetížených rodin, které žijí v izolaci od společnosti a každodenně bojují s existenčními problémy. Nabízíme rodinám pomoc a podporu při řešení těchto problémů. V případě potřeby poskytneme akutní krizovou pomoc, ale usilujeme především o to, pomoci rodinám vybudovat udržitelný způsob života a vytvořit trvale příznivější životní podmínky. Nabízíme pomoc při řešení problémů v oblasti bydlení, finanční situace, zaměstnanosti, péče o děti a jejich výchovy apod.)

Pracujeme v režimu registrované sociální služby: Sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Služba probíhá také díky podpoře Nadace Terezy Maxové v rámci projektu Nablízku.

 

Poslání

Posláním sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytovat pomoc a podporu rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí a rodinám, které se v důsledku výkonu trestu některého z rodičů ocitly v těžké životní situaci. Podpora, kterou rodinám v různých oblastech nabízíme, má především za cíl pomoci nastavit a uspořádat celkový život rodiny. Rodiče vedeme k získání sebedůvěry a převzetí odpovědnosti za život svůj a životy svých dětí. Podporujeme rodiny při jejich spolupráci s OSPOD. Usilujeme o to přinést rodičům a jejich dětem do života naději, víru a lásku.

Cílová skupina

Služba je určena pro rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, rodiny, které jsou v péči OSPOD a dále rodiny, ve kterých je alespoň jeden z rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody. Rodiny se potýkají s vážnými problémy (nedostupnost přiměřeného bydlení, špatná finanční situace, obtížná komunikace s úřady, nezaměstnanost, bezradnost ve výchově a vzdělávání dětí atd.).

Cíle

 • pomoci rodičům získat potřebnou sebedůvěru a jistotu v rozhodování
 • pomoci rodinám najít východisko z krizové situace
 • odstranit strach rodin ze spolupráce s OSPOD
 • motivovat rodiče k cílené výchově svých dětí
 • motivovat rodiče k převzetí odpovědnosti za život svůj i životy svých dětí
 • pomáhat rodičům s vytvářením a rozvojem rodičovských kompetencí
 • pomoci rodičům s budováním finanční gramotnosti
 • pomoci udržet a rozvíjet vztahy mezi dětmi a rodiči ve výkonu trestu
 • zvyšovat komunikační dovednosti rodičů
 • vytvářet příležitosti pro zapojení rodin do života většinové společnosti

Zásady

 • respekt k jedinečnosti každého klienta a autonomii každé rodiny¨
 • otevřenost – klienti mají právo se vyjadřovat k poskytovaným službám, jejich nabídce, problémům. Pracovníci respektují volbu klienta při řešení jeho situace.
 • důvěra – veškeré osobní údaje o klientovi získané v rámci poskytování služby jsou důvěrné
 • druhá šance – nová příležitost při porušení pravidel v návaznosti na osobní reflexi klienta

Rodinám z cílové skupiny poskytujeme sociální poradenství (např. v oblasti bydlení, zaměstnanosti, péče o děti a jejich výchovy apod.). S každým klientem (rodinou) vytváříme, na základě jeho potřeb, individuální plán postupu řešení. Pokud to situace vyžaduje, rodinu dlouhodobě provázíme a podporujeme. V případě potřeby zprostředkujeme další služby, zajistíme potřebné kontakty, poskytneme pomoc a doprovod v jednání s institucemi. Nabízíme také pomoc a doprovod při zapisování dětí do škol a školek, návštěvě pedagogicko-psychologické poradny apod. Poskytujeme ohroženým dětem a jejich rodinám takovou formou a do té míry, abychom jim pomohli získat nebo obnovit přirozené funkce rodiny tak, aby děti mohly vyrůstat v bezpečném prostředí a měly zajištěny potřeby a podněty pro svůj zdravý rozvoj. Učíme rodiče přebírat odpovědnost za svoje rozhodnutí a za život svůj i svých dětí.

Služba probíhá především terénní, a také ambulantní formou. Rodiny pravidelně navštěvujeme v jejich přirozeném prostředí. V rodinách s dětmi v mladším předškolním věku prostřednictvím hry pracujeme na jejich rozvoji a vedeme k tomu také rodiče.

Plánování služby SAS probíhá v souladu s regionálními kartami.

Ambulantní forma:
čtvrtek
09:00 – 11:00

Terénní forma:

Terénní forma služby probíhá na základě předchozí domluvy s klientem.

Mgr. Jitka Opálková, vedoucí služby, tel. 604 127 780

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 604 127 780

Bankovní spojení:

110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

 

nadace terezy maxove detemPodporovatel projektu Nablízku

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

 

Městská část Brno - Židenice

 

logo VDV

 

 

 

 

Fond pomoci Siemens

 

Nadační fond Albert

 

 

 

Sbor Apoštolské církve Brno

 

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

 

 

Scroll to top