Co o nás řekli naši klienti

|

“Dětské centrum – to je moje dětství!”

Muž, 18 let, chodil do klubu pro školní děti od 6 do 13, po letech nás přišel navštívit.

|

“Klub mám rád, protože chodíme na výlety.”

Chlapec navštěvující školní klub, jinak nemá příležitost dostat se mimo vyloučenou lokalitu.

 

|

Tohle je svět?!

Chlapec, 7 let, na výletě se školním klubem poprvé uviděl krajinu za Brnem. Do té doby neměl příležitost podívat se mimo vyloučenou lokalitu, kde žil.

|

“V klubu mě to moc baví, hrajeme hry, zpíváme, vyrábíme a povídáme si o Ježíši.”

Děvče navštěvující klub pro školní děti.

|

Rádi spolupracujeme s organizací Teen Challenge Brno a ceníme si profesionálního a zároveň osobního přístupu. Díky němu tým zblízka poznává potřeby rodin, které se rozhodnou řešit dlouhodobá témata a nezůstávají pouze u zažehnávání krizí. Společně tak podporujeme rodiny, které se potýkají se složitou životní situací, dluhy a finančními problémy. Je skvělé sledovat, jak cílená péče a pomoc přinášejí naději a otevírají rodičům dveře k řešení společných problémů a dětem k laskavějšímu, naplněnému dětství.

Jiřina Nachtmannová, Nadace Terezy Maxové dětem

|

V rámci výkonu své práce kurátorky pro děti a mládež při ÚMČ Brno-střed se dlouhodobě potýkám s vysokým počtem ohrožených mladistvých a nezletilých dětí. Jednou ze zásadních příčin je negativní vliv vyloučených lokalit, ze kterých se často naši klienti rekrutují, jejich častý nezájem o vzdělávání, s čímž úzce souvisí pozdější nezaměstnanost, nepodnětné prostředí, odmítání převzetí odpovědnosti za svoje chování, absence pozitivních vzorů atp. Současně jsou tyto děti a mladí dospělí často bezprostředně svědky sociálně-patologických jevů různé závažnosti, kdy blízcí či vzdálenější členové rodin mají za sebou trestní řízení či výkon trestu odnětí svobody, běžnou realitou jejich životů je znalost míst, kde lze sehnat omamné a psychotropní látky.  A přesto jsou to jen děti, s plamínky zvědavosti v očích, s neuvěřitelnou životní energií. 

Přes dlouhodobou snahu a spolupráci státních orgánů, školských pracovníků a neziskového sektoru je stále tato skupina ohrožených dětí natolik specifická, že je třeba neustále hledat cesty a způsoby práce s ní. Organizace Teen Challenge je naším stabilním partnerem s velkými zkušenosti v práci s mladými lidmi a dětmi, který vidím jako ostrov naděje pro děti, jejich rodiče i pro spolupracující odborníky.”

Helena Tománková, kurátorka pro děti a mládež při ÚMČ Brno – střed

|

“ Hledání cest jak pomoci, opravdovost, lidskost to jsou hodnoty pracovníků, se kterými se potkávám během supervizí.”

Karla Koutná, psychoterapeutka a supervizorka