Teen Challenge

Pomáhá lidem v nouzi.

Teen Challenge

Přináší naději.

Teen Challenge

Pomáhá změnit život k lepšímu.

TEEN CHALLENGE

POMÁHÁ LIDEM V NOUZI.

TEEN CHALLENGE

PŘINÁŠÍ NADĚJI.

TEEN CHALLENGE

POMÁHÁ ZMĚNIT ŽIVOT K LEPŠÍMU.

Komu pomáháme?

Sociálně vyloučené rodiny

děti a mládež v ohrožení či experimentující s návykovými látkami

Rodiny a lidé v krizi

Osoby blízké

Lidé v nouzi

O nás

Naše středisko v Brně patří do sítě služeb mezinárodní křesťanské organizace Teen Challenge. Tato organizace byla založena pastorem Davidem Wilkersonem v 50. letech 20. stol. v USA a nyní pracuje ve více než 90 zemích světa.

V ČR organizace Teen Challenge poskytuje komplexní služby lidem, kteří mají problém s různými typy závislostí, nabízí resocializační program, jehož cílem je obnova lidského života v jeho celistvosti. Poskytuje podporu také rodinám a osobám blízkým. Provozujeme také dětská centra, která se zaměřují na prevenci vzniku závislosti, či jiných forem rizikového jednání u dětí, které jsou extrémně ohrožené. Cílem práce s dětmi je ukázat jim, že existuje také jiný způsob života, než jaký znají z prostředí, kde vyrůstají.

Systematicky pracujeme na posílení vědomí hodnoty vlastního života a zodpovědnosti za něj.

Usilujeme o to přinést dětem a jejich rodinám do života naději, víru a lásku.

Naše služby a podpora

Rodiny s dětmi

Rodina, ve které dítě vyrůstá, má na jeho vývoj zásadní vliv a nelze ho vnímat odděleně, proto se naše služba postupně přirozeně rozšířila z práce s dětmi v klubech také na podporu jejich rodin. Děti přicházející do Dětského centra, pocházejí z přetížených rodin, které žijí v izolaci od většinové společnosti a každodenně bojují s existenčními problémy. Nabízíme rodinám pomoc a podporu při řešení těchto problémů. V případě potřeby poskytneme akutní krizovou pomoc, ale usilujeme především o to, pomoci rodinám vybudovat udržitelný způsob života a vytvořit trvale příznivější životní podmínky. Podrobnější informace o službě najdete v prokliku níže.

Rodiny s předškolními dětmi

V rámci předškolního klubu poskytujeme ranou péči dětem, které nedosáhnou na běžné formy předškolního vzdělávání a pomáháme jim připravit se na úspěšné zahájení povinné školní docházky. 

Klub pro školní děti

Téměř každé město má svou temnější část – sociálně vyloučené lokality, kterým se většina lidí raději vyhne. Ale i zde vyrůstají děti, aniž si mohly vybrat, obklopeny rizikovými jevy (návykové látky, kriminalita) jako každodenní skutečností. Už od malička se tak deformuje jejich pohled na svět, společnost i sebe sama, jejich potenciál zůstává nerozvinutý a bez pomoci jen těžko najdou své místo ve společnosti.  

Právě těmto dětem nabízíme útočiště v klubu. Naleznou zde přijetí , individuální přístup a pomoc v tom, co je trápí.  Mohou si hrát a vzdělávat se v bezpečném prostředí. Podrobnější informace o činnosti klubu najdete v prokliku níže.

Interkulturní podpora pro osoby z Ukrajiny

Naši interkulturní pracovníci nabízí pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v procesu jejich orientace a adaptace v českém prostředí. Podrobnější informace o činnosti klubu najdete v prokliku níže.

Doplňkové služby

Pomoc v plánovaném rodičovství pro matky

Nabízíme pomoc matkám, které potřebují podporu při plánovaném rodičovství. Nabízíme konzultaci a pomoc s případným zájmem o aplikaci nitroděložního tělíska.

Pomoc je poskytována zdarma.

Pokud máte zájem o tuto pomoc, můžete nás kontaktovat telefonicky  +420 604 105 463 anebo emailem dcbrno@gmail.com.

Poradenství pro ženy v těžkých životních situacích

Pomáháme ženám, které se potřebují zorientovat v náročným situacích a vztazích ve svém životě. Podporu při pojmenování problémů, orientaci v nepřehledných situacích a případnou pomoc při navazování další odborné pomoci.

Pomoc je poskytována zdarma.

Můžete nás kontaktovat telefonicky  +420 604 127 780 anebo emailem tc.opalkova@gmail.com.

Poradenství pro osoby blízké

Nabízíme pomoc lidem, kteří jsou zasaženi problémy svých blízkých. Může se jednat o závislosti v různých stádiích, finanční problémy nebo další situace a vztahy. Pomáháme s orientací ve vztazích a situacích, pojmenování problémů a rolí v životě, hledání vyváženosti a naděje.

Pomoc je poskytována zdarma.

Můžete nás kontaktovat telefonicky  +420 604 127 780 anebo emailem tc.opalkova@gmail.com.

Praxe a stáže pro studenty

Studentům VOŠ a VŠ oborů sociální práce a sociální pedagogiky nabízíme možnost vykonávání odborných praxí a stáží v našem zařízení. V případě zájmu kontaktujte koordinátorku Julii Zálešákovou.

Fotbalový klub Titán

Komunitní klub FC Titán, který funguje při Dětském centru, organizuje pro děti z cílové skupiny fotbalové tréninky a účast v soutěžích. Pracovníci se věnují také komunitní práci s dětmi a rodinami na ubytovnách apod.

Kontakt:

Pavla Mirgová, tel. +420 721 072 154

 

Podpořte naši činnost

Pokud Vás služba Dětského centra zaujala, níže najdete jednoduchý a bezpečný způsob, jak můžete službu dětem podpořit. Svým příspěvkem podpoříte děti na cestě k soběstačnosti.

Děkujeme.

Co dokáže tvých 200 korun?