O NÁS

Teen Challenge
Naše středisko v Brně patří do sítě služeb mezinárodní křesťanské organizace Teen Challenge. Tato organizace byla založena pastorem Davidem Wilkersonem v 50. letech 20. stol. v USA a nyní pracuje ve více než 90 zemích světa.

V ČR organizace Teen Challenge poskytuje komplexní služby lidem, kteří mají problém s různými typy závislostí, nabízí resocializační program, jehož cílem je obnova lidského života v jeho celistvosti. Poskytuje podporu také rodinám a osobám blízkým.

dětská centra

Dětská centra se zaměřují na prevenci vzniku závislosti, či jiných forem rizikového jednání u dětí, které jsou extrémně ohrožené. V Brně sloužíme dětem ve věku 3–16 let, které vyrůstají ve vyloučených lokalitách města, izolované od většinové společnosti.

Velká část dětí žije na komerčních ubytovnách, kde jsou každý den obklopeny rizikovými jevy (zneužívání návykových látek, drobná kriminalita, chronická nezaměstnanost apod.). Rodiny zde žijí v jedné místnosti, často jsou bez dodávek elektřiny či vody. Rodiny nemají k dispozici vlastní sociální zařízení ani sporák na vaření. Často se potýkají s parazity (vši, štěnice). Děti, které v tomto prostředí vyrůstají, si tak odmalička osvojují pokřivený obraz reality a nemají představu, že lze žít také jinak.

NAŠE CíLE

Cílem práce s dětmi je ukázat jim, že existuje také jiný způsob života, než jaký znají z prostředí, kde vyrůstají. Systematicky pracujeme na posílení vědomí hodnoty vlastního života a zodpovědnosti za něj.

Nabízíme dětem bezpečné prostředí, stabilní tým pracovníků a srozumitelný řád. Děti u nás najdou osobní přístup, zájem o svou osobu a pomoc v problémech, se kterými se potýkají. S každým dítětem individuálně hledáme cesty, jak zvýšit jeho šanci na plnohodnotný život.

Skrze zpravidla dlouhodobou spolupráci se snažíme dětem poskytnout podporu a motivaci ke vzdělávání a získání sociálních dovedností, které jim pomohou vykročit z bludného kruhu závislostí, bídy a pobírání sociálních dávek. Usilujeme o to přinést dětem a jejich rodinám do života naději, víru a lásku.

Nabízíme dětem pestré spektrum aktivit, volnočasových, vzdělávacích a preventivních, které jim umožní smysluplně trávit čas a pracovat na svém osobním rozvoji.

kdo za námi stojí?

Již více než 15 let se nám daří poskytovat služby potřebným dětem a jejich rodinám. Děkujeme především Bohu za Jeho požehnání a zaopatření. Dále potom všem dárcům a přátelům, kteří naši činnost podporují finančně, praktickou pomocí, modlitbami, zájmem a propagací. Speciálně děkujeme těm, kdo se rozhodli přispívat na naši službu dlouhodobě a pravidelně – bez této podpory bychom nemohli poskytovat služby v takovém rozsahu jako nyní. Děkujeme!

Pokud Vás naše činnost zaujala a chcete se přidat k našim dárcům, můžete zde:

Děkujeme za Váš zájem a podporu! Pokud máte jakékoliv otázky ohledně naší činnosti, neváhejte nás kontaktovat!