V klubu nabízíme útočiště dětem, které žijí na místech, kde jsou obklopeny nebezpečnými jevy (návykové látky, kriminalita), nemají možnost trávit volný čas běžným způsobem (kroužky, oddíly atd.) a jejich rodiny se nachází v tíživé životní situaci. Pracovníci navazují s dětmi vztah založený na respektu a důvěře. Kromě řady možností, jak smysluplně trávit volný čas, zde děti naleznou pomoc a podporu v různých oblastech života (zabezpečení potřeb, rodina a vztahy s druhými, vzdělání a seberozvoj atd.).

Služby poskytujeme v rámci registrované sociální služby „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“.

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat pomoc a podporu sociálně znevýhodněným dětem. Dětem poskytujeme bezpečné místo, kde nacházejí řád, srozumitelná pravidla a stabilní tým pracovníků. Nabízíme jim alternativu jejich rizikového přirozeného prostředí, poskytujeme podporu a motivaci ke vzdělávání, pomáháme dětem získávat sociální dovednosti a budovat hodnoty, které jim pomohou nastavit si zdravější a udržitelný životní styl a neupadnout do bludného kruhu závislostí, bídy a pobírání sociálních dávek. Usilujeme o to přinést dětem do života naději, víru a lásku.

Cílová skupina

Služby nízkoprahového zařízení jsou určeny pro děti ve věku 6–16 let, které žijí v sociálně vyloučených komunitách města Brna. Děti vyrůstají izolované od většinové společnosti, obklopené rizikovými formami jednání (zneužívání návykových látek, nezaměstnanost, kriminalita), postrádají podněty pro zdravý rozvoj. Blízko našeho zařízení se nachází komerční ubytovna Pohoda, kde děti žijí se svými rodinami ve velmi náročných podmínkách. Vzhledem k umístění našeho zařízení v poschodí nejsme schopni poskytnou službu v ambulantní formě dětem se sníženou pohyblivostí. Naše služby nejsou také určeny pro děti s těžším mentálním postižením nebo duševním onemocněním. Těmto zájemcům o službu rádi zprostředkujeme odpovídající službu v jiné organizaci. Okamžitá kapacita klubu je 15 dětí.

Cíle

 • pomoci dětem naučit se uvědomit si své emoce a pracovat s nimi
 • naučit děti rozeznat dobré od zlého
 • pomoci dětem vybudovat si zdravý žebříček hodnot
 • předat dětem vědomí hodnoty vlastního života
 • naučit děti přebírat odpovědnost za svoje rozhodnutí a jednání, uvědomit si, že jejich jednání přinese následky, kterým budou posléze čelit
 • zvyšovat u dětí motivaci ke vzdělávání a učit je přecházet od slov k činům
 • naučit děti komunikovat s úctou a otevřeností
 • naučit děti zaujmout odpovědný postoj k rizikovým oblastem v jejich životech (kouření, alkohol, drogy, šikana)
 • pomoci dětem zažít úspěch, objevit svůj talent a pracovat na svém rozvoji

Zásady

 • respekt k jedinečnosti každého dítěte
 • důvěra – veškeré osobní údaje o klientovi získané v rámci poskytování služby jsou důvěrné
 • druhá šance – nová příležitost při porušení pravidel v návaznosti na osobní reflexi klienta
 • ctění „zlatého pravidla“, vycházejícího z Bible – jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi

V rámci nízkoprahového klubu pro děti od 6 do 16 let nabízíme zázemí dětem ze sociálně vyloučených romských komunit. Děti zde naleznou přijetí, individuální přístup a zájem ze strany pracovníků. Klub poskytuje zázemí pro smysluplné a bezpečné trávení volného času (kuchyň, tělocvična, fotbálek, hry, …), pracovníci pravidelně připravují program zaměřený na rozvoj dětí a primární prevenci (vaření a pečení, biblické příběhy, společné hry a kvízy, výlety, oslavy narozenin, hudba a tanec, individuální doučování). Na každém klubu se věnujeme biblickému vyučování se zaměřením na prevenci a budování zdravých hodnotových žebříčků, na kterých stojí naše společnost.

Děti se mohou zapojit do motivačního projektu, kde prostřednictvím vlastní aktivity a snahy získají hodnotné odměny.
Na základě osobního kontaktu s dětmi mapujeme jejich životní situaci a hledáme společně způsob, jak řešit problémy, se kterými se děti potýkají. Spolu s dětmi vytváříme osobní plán řešení problémů a rozvoje.

V případě potřeby spolupracujeme s dalšími subjekty.

Okamžitá kapacita 10 dětí

každý den od pondělí do čtvrtka vždy doučování 12.00 - 14.00 a klub pro školní děti 14.00 - 16.00.

 

Mgr. Nicole Maláčová – 604 105 463

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 604 127 780

Bankovní spojení:

110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

 

nadace terezy maxove detemPodporovatel projektu Nablízku

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

 

Městská část Brno - Židenice

 

logo VDV

 

 

 

 

Fond pomoci Siemens

 

Nadační fond Albert

 

 

 

Sbor Apoštolské církve Brno

 

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

 

 

Scroll to top